Inteligentna piguła do żwacza

precyzyjne wykrywanie rui / bateria na 6+ lat / daleki zasięg / wiele czujników / telemetria / gwarancja 2 lata

Wyposażona w wiele czujników wykrywających ruch i inne dane. Piguła podawana jest doustnie do żwacza krowy w celu dostarczania najdokładniejszych danych w czasie rzeczywistym 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, danych dotyczących temperatury dla wykrywania choroby, ruchu dla wykrywania rui i/lub wartości pH w żwaczu dla kontroli karmienia. Piguła Moonsyst jest bezpieczna, niezawodna i odporna.

Benefits

Precyzyjne wykrywanie ciepła (rui)

Monitorowanie zdrowia żwacza

Wykrywanie nieprawidłowych warunków w żwaczu

Wczesne wykrywanie zmian z poziomach pH

Monitorowanie zarządzani paszą

Kontrola personelu

Zobacz ceny