Inteligentna piguła do żwacza

PRECYZYJNE WYKRYWANIE RUI / BATERIA NA 6+ LAT / DALEKI ZASIĘG / WIELE CZUJNIKÓW / TELEMETRIA / GWARANCJA 2 LATA

Wyposażona w wiele czujników wykrywających ruch i inne dane. Piguła podawana jest doustnie do żwacza krowy w celu dostarczania najdokładniejszych danych w czasie rzeczywistym 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, danych dotyczących temperatury dla wykrywania choroby, ruchu dla wykrywania rui i/lub wartości pH w żwaczu dla kontroli karmienia. Piguła Moonsyst jest bezpieczna, niezawodna i odporna.

Benefits

PRECYZYJNE WYKRYWANIE CIEPŁA (RUI)

MONITOROWANIE ZDROWIA ŻWACZA

WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW W ŻWACZU

WCZESNE WYKRYWANIE ZMIAN Z POZIOMACH PH

MONITOROWANIE ZARZĄDZANI PASZĄ

KONTROLA PERSONELU

Zobacz ceny