Aplikacja

konfigurowalna i przyjazna dla użytkownika / jasne powiadomienia dotyczące działań / wielopoziomowy system użytkowników / prosta szata graficzna

Konfigurowalna aplikacja Moonsyst zapewnia prostą graficzną wizualizację informacji, zapewniając rolnikom, weterynarzom i ekspertom żywieniowym możliwe do wdrożenia decyzje dotyczące zarządzania w zakresie zdrowia, dobrostanu, reprodukcji, odżywiania na poziomie poszczególnych krów i całego stada.
Powiadomienia i alerty wysyłane do wielopoziomowych użytkowników za pośrednictwem aplikacji lub wiadomości e-mail w celu poparcia szybkich decyzji opartych na danych.

Benefits

Serce systemu Moonsyst

Przetwarza i przechowuje wszystkie wartości danych

Konwertuje nieprzetworzone dane w automatyczne powiadomienia dla użytkowników

Dostępna przy użyciu każdego urządzenia smart

Prosta wizualizacja i porównanie danych

Wbudowane alerty

Zobacz ceny