Aplikacja

KONFIGUROWALNA I PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA / JASNE POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ / WIELOPOZIOMOWY SYSTEM UŻYTKOWNIKÓW / PROSTA SZATA GRAFICZNA

Konfigurowalna aplikacja Moonsyst zapewnia prostą graficzną wizualizację informacji, zapewniając rolnikom, weterynarzom i ekspertom żywieniowym możliwe do wdrożenia decyzje dotyczące zarządzania w zakresie zdrowia, dobrostanu, reprodukcji, odżywiania na poziomie poszczególnych krów i całego stada.
Powiadomienia i alerty wysyłane do wielopoziomowych użytkowników za pośrednictwem aplikacji lub wiadomości e-mail w celu poparcia szybkich decyzji opartych na danych.

Benefits

SERCE SYSTEMU MOONSYST

PRZETWARZA I PRZECHOWUJE WSZYSTKIE WARTOŚCI DANYCH

KONWERTUJE NIEPRZETWORZONE DANE W AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

DOSTĘPNA PRZY UŻYCIU KAŻDEGO URZĄDZENIA SMART

PROSTA WIZUALIZACJA I PORÓWNANIE DANYCH

WBUDOWANE ALERTY

Zobacz ceny